นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ (“นโยบาย”) ได้อธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์และวิธีการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ www.asianpalmoil.com (“เว็บไซต์”) ที่ให้บริการโดย บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รวมไปถึงการลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผยและทางเลือกในการอนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่
จดจำคุกกี้นั้นได้ กล่าวคือ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำท่านและวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์
ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาเข้าชมอีกเพื่อทำให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้นและเว็บไซต์
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการจัดเก็บคุกกี้

 • คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชม เว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือทำการปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
 • คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ไปตลอดจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบ เพื่อใช้จดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของท่าน แม้ว่าท่านจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้วคุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
 • การใช้งานในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการเพื่อทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆไปของท่านง่ายและตรงต่อความสนใจของท่าน

ประเภทการใช้งานของคุกกี้

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  วัตถุประสงค์ คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านและเพื่อให้ท่านสามารถใช้คุณลักษณะ ที่สำคัญได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในด้านการยืนยันตัวบุคคลของท่านและช่วยป้องกัน การปลอมแปลงบัญชีท่านเป็นต้น หากไม่มี คุกกี้เหล่านี้บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่านได้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องใช้คุกกี้ชนิดดังกล่าวนี้ เพื่อให้บริการแก่ท่าน
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytical/Performance Cookies)
  วัตถุประสงค์ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  รวมถึงทำให้บริษัทฯ เข้าใจถึงพฤติกรรมและวิธีการที่ท่านใช้งานบนเว็บไซต์ โดยคุกกี้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์บริษัทฯ เช่น ทำให้มั่นใจว่าท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได
 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
  วัตถุประสงค์ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านตั้งค่าไว้เมื่อกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง เช่น การจดจำข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน จดจำข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆภาษาหรือขนาดตัวอักษรบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ  วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สะดวกต่อการใช้งานและเพื่อ หลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องใส่ข้อมูลของท่านใหม่ทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร เนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้บริษัทฯ ใช้เมื่อท่านมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Advertising/Targeting Cookies)
  วัตถุประสงค์ คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านและยังจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณาและ ช่วยให้บริษัทฯ ประเมินประสิทธิภาพทางด้านการตลาดของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับ จากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่ท่านอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของท่านที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

การใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นคุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แยกต่างหากจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือเทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บ ข้อมูล เช่น Google Analytics แฟลชคุกกี้ HTML หรือวิธีการอื่น ๆของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้

บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ที่ได้รับจากอุปกรณ์ของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในการใช้คุกกี้นั้น ๆ โดยระยะเวลาในการจัดเก็บ คุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ที่ใช้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ สำหรับคุกกี้ ที่แบบชั่วคราว ข้อมูลที่ได้มาจะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิด บราวเซอร์แล้วก็ตาม

การจัดการคุกกี้

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการตั้งค่า บนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือ บางประเภทก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่าง ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านอาจทำให้การใช้งานบนเว็บไซต์หรือลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปที่ หน้าเว็บไซต์ทางการของเบราว์เซอร์ของท่านได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุผล ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ เผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ 81110 อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 075-681354, 075-681355

Optimized by Optimole