ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารและกิจกรรม

8 พฤษภาคม 2567 นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม  อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ เข้าตรวจติดตามสถานการณ์การรับซื้อปาล์มน้ำมันและอัตราสกัดน้ำมันปาล์ม ของ บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อทะลายปาล์มน้ำมันและอัตราสกัดน้ำมันปาล์มของ บริษัท เอเชียน น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จากการติดตามสถานการณ์ พบว่า บริษัท เอเชียน น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการรับซื้อทะลายปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จ่ายเงินให้เกษตรกรอย่างรวดเร็ว อัตราสกัดน้ำมันปาล์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และโรงงานมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี

18 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อสนับสนุนในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสี อบต.อ่าวลึกใต้ ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด  บริษัทฯ จึงได้อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี อบต.อ่าวลึกใต้ ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้โดย วัตถุประสงค์ของโครงการนี้  มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพทำให้ร่างการที่แข็งแรงและสมบูรณ์

10 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  มอบน้ำดื่มจำนวน เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่   เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

9 เมษายน 2567บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2567

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน “บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันดีงามนี้ การสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในชุมชนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน  ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนไทย  กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีอาวุโส  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ในชุมชนอีกด้วยสำหรับกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ 

10 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อนสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในชุมชนและสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุบริษัทจึงได้อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ “ค่ายสามวัย สานสายใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4”  และกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุและคนพิการตำบลเขาใหญ่  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 เมษายน 2567 ตําบลเขาใหญ่ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

3 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ประจำปี 2567

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 บริษัทฯ  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  บริษัทฯ  จึงมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง   โดยการบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  ในครั้งนี้   เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปี   ให้กับครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

2 เมษายน 2567 เอเชียนน้ำมันปาล์ม (APO) เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างร้อนแรง นักลงทุนตอบรับดี !

2 เมษายน 2567 เอเชียนน้ำมันปาล์ม (APO) เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างร้อนแรง นักลงทุนตอบรับดี พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง เดินหน้าปรับปรุงระบบการผลิต ขยายธุรกิจตามแผน

APO เปิดเทรดวันแรก 1.74 บาท เหนือจอง 75.76%

APO เปิดการซื้อขายวันแรกในตลาด mai ที่ราคา 1.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 75.76% จากราคาไอพีโอ ที่ 0.99 บาท

APO พร้อมลงสนามเทรด Mai 2 เม.ย.นี้ โชว์จุดเด่นธุรกิจโอกาสโตสูง ฐานะการเงินดี ราคาหุ้นน่าสนใจ

เอเชียนน้ำมันปาล์ม พร้อมเทรด mai 2 เม.ย. นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง เดินหน้าปรับปรุงระบบการผลิต ขยายธุรกิจตามแผน ที่ปรึกษาการเงิน APM ระบุธุรกิจมีโอกาสเติบโต หลังระดมทุน

APO พร้อมลงสนามเทรด mai 2 เม.ย.นี้

เอเชียนน้ำมันปาล์ม พร้อมเทรด mai 2 เม.ย. นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง เดินหน้าปรับปรุงระบบการผลิต ขยายธุรกิจตามแผน ที่ปรึกษาการเงิน APM ระบุธุรกิจมีโอกาสเติบโต หลังระดมทุน
Optimized by Optimole