รางวัลที่บริษัทได้รับ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2550
  • ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2007  ในหมวดของพลังงานทางเลือก
  • ได้รับรางวัล Asean  Energy Awards
  • ได้รับการรับรอง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
2550
2559
  • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิต GMP จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ สรร. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
2559
2563
  • ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry)
2563
2565
  • ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 จาก SOCOTEC
2565
ASEAN

Asean Award 2007

Untitled-2

Thailand Energy
Award 2007

S__2195498-removebg-preview (1)

ISO14001

S__2195496-removebg-preview

Environmental Management

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole