ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

ในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จะได้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย กะลาปาล์ม (SHELL) น้ำมันกรดสูง (จากบ่อน้ำเสีย) (PALM ACID OIL) ทะลายเปล่า (EMPTY FRUIT BUNCH) และเส้นใยปาล์ม (PALM FIBER) โดยมีรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ ดังนี้

กะลาปาล์ม (Shell)

กะลาปาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากขั้นตอนการกะเทาะเมล็ดปาล์ม เพื่อเอาเมล็ดในปาล์ม โดยกะลาปาล์มจะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดในปาล์มไว้ มีลักษณะทั่วไปเป็นสีน้ำตาล เนื้อแข็ง และมีส่วนประกอบของคาร์บอนในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดค่าความร้อนสูง

จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ประเภทชีวมวล
(Biomass) ได้ บริษัทได้นำไปจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทเทรดเดอร์เชื้อเพลิง
และบริษัทที่ต้องการกะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิง

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole