นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์มติดต่อ

หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์และการเงินของ บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) กรุณาส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังทีมของเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Investor Relations Form (TH)

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole