ข่าวสารและกิจกรรม

8 พฤษภาคม 2567 นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม  อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ เข้าตรวจติดตามสถานการณ์การรับซื้อปาล์มน้ำมันและอัตราสกัดน้ำมันปาล์ม ของ บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

8 พฤษภาคม 2567 นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม  อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ เข้าตรวจติดตามสถานการณ์การรับซื้อปาล์มน้ำมันและอัตราสกัดน้ำมันปาล์ม ของ บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

แชร์

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อทะลายปาล์มน้ำมันและอัตราสกัดน้ำมันปาล์มของ บริษัท เอเชียน น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จากการติดตามสถานการณ์ พบว่า บริษัท เอเชียน น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการรับซื้อทะลายปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จ่ายเงินให้เกษตรกรอย่างรวดเร็ว อัตราสกัดน้ำมันปาล์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และโรงงานมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี


ทั้งนี้ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องปาล์มคุณภาพนั้น เราคงต้องดำเนินการ เพราะถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญ ในวันนี้ได้ลงมาตรวจติดตามหลายพื้นที่  รวมถึงที่ บริษัทเอเชียน น้ำมันปาล์มซึ่งเป็นโรงสกัดน้ำมันปาล์มโรงหนึ่งที่ทำเรื่องของปาล์มคุณภาพ และยืนยันว่าปาล์มคุณภาพนั้น ยินดีที่จะรับซื้อในราคาสูงอยู่แล้ว  รวมถึงได้คุยกันถึงเรื่องของขั้นตอน ตั้งแต่การตัดจากสวน ลานเท  และโรงสกัดนั้น ต้องมีการพัฒนา ควบคุมเรื่องของคุณภาพ โดยใช้กลไกเรื่องของราคาเข้ามาเป็นแรงจูงใจ ถ้าเราตัดปาล์มคุณภาพ สุกแก่เต็มที่ เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มได้ ราคาก็ดี แล้วก็อุตสาหกรรมปาล์มทั้งหมดเราก็จะได้ผลผลิตที่ดี ต้นทุนเราก็จะถูกลงสามารถแข่งขันในต่างประเทศได้ รวมถึงต่อยอดสินค้าอื่นๆที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นต้นทุนด้วย และยังได้เน้นย้ำให้โรงสกัด ตรึงราคาเรื่องการรับซื้อเอาไว้ด้วย เชื่อว่าราคาก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น”

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Optimized by Optimole