ข่าวสารและกิจกรรม

21 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด ได้ร่วมบริจาค  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน

21 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด ได้ร่วมบริจาค  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน

แชร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด ได้ร่วมบริจาค  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ให้กับ โรงพยาบาลอ่าวลึก ณ.วัดราษฎร์รังสรรค์  โดยมี พระครูโสภิตธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังสรรค์ เจ้าคณะตำบลอ่าวลึกใต้ เป็นสะพานบุญ รับมอบส่งต่อให้กับ ทางทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอ่าวลึก เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Optimized by Optimole