ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จะได้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย กะลาปาล์ม (Shell) น้ำมันกรดสูง (จากบ่อน้ำเสีย) (PAO) ทะลายเปล่า (EFB) และเส้นใยปาล์ม (FIBER) โดยมีรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ ดังนี้

น้ำมันกรดสูงจากบ่อน้ำเสีย (PAO : palm acid oil)

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำทิ้งท้ายหม้อนึ่ง และกระบวนการกรองแยกน้ำมัน ซึ่งจะยังคงมีน้ำมันปนเปื้อนออกไปสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย (ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องจักรและการควบคุม) น้ำเสียที่มีน้ำมันปะปนไปดังกล่าว เมื่ออยู่ที่บ่อแล้ว จะมีส่วนหนึ่งที่ลอยขึ้นสะสมบนผิวน้ำบ่อน้ำเสีย

 

ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาลอยขึ้นสะสมไว้หลายสัปดาห์ และเกิดการบวนการหมักย่อย จนมีกรดไขมันอิสระ FFA ที่สูงมากถึงร้อยละ 40 – 50 มีสีดำคล้ำ และมีความชื้นสูงมาก  จึงมีผู้มาขอดำเนินการรับซื้อไปเพื่อใช้ทำสบู่ซักผ้า และส่งออกต่างประเทศ

 

โดยกระบวนการเก็บกวาดและตั้งเครื่องสูบน้ำมันบริเวณผิวบ่อ เป็นทุนลอยบนผิวน้ำ และสูบเข้าถังเก็บ (จะมีน้ำเสียปะปนไปกับน้ำมันกรดสูง)  โดยจะอาศัยช่วงที่อากาศดี มีแสงแดดดี ช่วยให้น้ำมันกรดสูง (จากบ่อน้ำเสีย) ลอยขึ้นดี จึงสามารถเก็บได้  ซึ่งก็ไม่สามารถกำหนดปริมาณที่แน่นอนได้

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole